• Kgs. Tisted

Kgs. Tisted

Her er. - fred og ro. - billigt at bosætte sig. - et rigt Natur-, kultur- og fritidsliv! den rigtige landsby for dig!

Kalender

Der er ingen kalenderindlæg oprettet endnu...

Nyheder

Der er ingen nyheder oprettet endnu...

Hvorfra kommer navnet?

I et årsskrift fra Boldrup Museumsforening kan man læse forklaringen på, hvorfor vores landsby hedder Kongens Tisted. Det har følgende historie:Ved Tisted i Himmerland skal der før den sorte døds tid have ligget en by, som hed Alstrup. Der boede engang en mand, man kaldte Blære Bonde. Han havde ikke andre husdyr end svin. Dem pløjede han med og dem kørte han med. Herremanden på Nøragergård ville ikke tro det og lovede Blære Bonde al den jord, han kunne pløje ind med sine svin, mens præsten prædikede i Durup kirke.Så spændte Blære Bonde de otte store galte for ploven og pløjede al den jord ind, der nu ligger til Tisted. Men herremanden ville ikke lade ham få jorden, fordi det lavede et alt for stort skår i Nøragergårds ejendom.Så blev der retstrætte ud af det og det kom til sidst for kongens dom. Den lød på, at da de havde pløjet om søndagen, mens Guds hellige ord taltes i kirken, så havde både herremanden og Blære Bonde forbrudt deres ret til jorden. Den skulle høre ind under kongen. Derfor kalder man nu byen Tisted i Himmerland for Kongens Tisted.Oplysningerne er hentet fra anatologien 'Nordsügner' udgivet af Foreningen Norden i 1983.